Schronisko wciąż na cenzurowanym

Petycja - schronisko dla zwierząt

O tym, że w szczecińskim schronisku dla zwierząt źle się działo, było wiadomo od dawna. Na problem złego traktowania zwierząt niejednokrotnie próbowali zwrócić uwagę wolontariusze opiekujący się czworonogami jak i sami mieszkańcy.

Niewielki przełom nastąpił kilka tygodni temu, gdy wskutek licznych protestów, dokonano personalnych korekt w kierownictwie schroniska. Jednak obrońcy zwierząt nie są zadowoleni z efektów tych działań. Ich zdaniem osoby, które odpowiadają za fatalne funkcjonowanie schroniska, powinny ponieść konsekwencje swoich zaniedbań, co nie nastąpiło, bo dotychczasowi pracownicy schroniska zostali jedynie przesunięci na inne stanowiska w Zakładzie Usług Komunalnych.

W związku z tym, w poniedziałek pod magistratem odbyła się manifestacja „przeciwko nieprawidłowościom i okrucieństwu wobec zwierząt” z listem otwartym do prezydenta Piotra Krzystka, który do protestujących nie wyszedł.

Na stronie www.petycjeonline.com można podpisać się pod petycją do prezydenta m.in. z żądaniem rozliczenia osób odpowiedzialnych za obecną sytuację w schronisku, niezależnej kontroli w placówce oraz transparentności polityki zarządzania schroniskiem. Podpisy pod petycją złożyło już blisko trzy tysiące osób.

Treść listu otwartego:

Szanowny Panie Prezydencie Miasta Szczecin

Czy godzi się Pan na okrucieństwo, którym zamiast empatii i pomocy lekarsko – weterynaryjnej otacza się istoty, od nas – ludzi bezpośrednio zależne, a przechowywane w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie?

Okrągły stół w dn. 28 maja 2015 r. i postawa wolontariatu schroniska szczecińskiego, przywróciły nam – mieszkańcom Szczecina, wiarę w polepszenie bytu bezdomnych zwierząt. Czujemy się oszukani! Słowa zapewnień o zmianach kadrowych i profesjonalizmie oraz empatii, jako kluczowych wartości, to płonne słowa!

W związku z ujawnieniem licznych zaniedbań w zakresie sprawowania opieki (w tym w szczególności opieki lekarsko-weterynaryjnej) nad zwierzętami przebywającymi w schronisku obserwujemy jedynie specyficzne posunięcia „dyscyplinujące” pracowników nadzorujących działalność schroniska w postaci awansów i przesunięć w strukturach ZUK.

Pomimo apeli i konkretnych przykładów prezentowanych podczas posiedzenia Okrągłego Stołu, a także w lokalnych mediach, wbrew informacjom o naborze kandydatów na stanowisko kierownika oraz lekarza weterynarii schroniska, los zwierząt nadal pozostaje w rękach lekarza weterynarii, który (zgodnie z doniesieniami wolontariuszy i prezentowanymi faktami) przyczynił się bezpośrednio do cierpienia i śmierci wielu podopiecznych schroniska. Jak to możliwe, że osoba, przeciwko której toczy się postępowanie karne, dotyczące nieuzasadnionego zabicia zwierząt, nadal pracuje w schronisku? Domagamy się natychmiastowej zmiany tego stanu rzeczy!

Domagamy się również zmiany polityki kadrowej w zakresie naboru kandydatów na w/w stanowiska, gdzie kluczem naboru powinien być profesjonalizm i empatia, a nie znajomość procedur administracyjnych, z którymi można się zapoznać w trakcie przyjmowania obowiązków na stanowisko.

Domagamy się rozliczenia z wykonania takiej polityki kadrowej, w której wynik konkursu obejmuje nie tylko z góry znanych kandydatów ze struktur administracji publicznej!

Domagamy się prawnego usankcjonowania zaopiniowania procesu rekrutacyjnego na takie stanowisko przez przedstawicieli niezależnych pozarządowych organizacji pożytku publicznego mających w statucie ochronę praw zwierząt oraz wolontariatu schroniska w Szczecinie.

Nie uznamy wyników audytu wewnętrznego, jako miarodajnego rozliczenia dotychczasowych nieprawidłowości, ponieważ przeprowadza je ZUK, bezpośrednio odpowiedzialny za funkcjonowanie schroniska i to jego również będą dotyczyć ewentualne konsekwencje.

Żądamy przeprowadzenia audytu zewnętrznego przez niezależny podmiot np. niezależną pozarządową organizację pożytku publicznego lub o profilu działalności charytatywnej, mającą w statucie ochronę praw zwierząt. Ponadto żądamy umożliwienia przeprowadzania okresowych kontroli w zakresie działalności finansowej i merytorycznej przez niezależne podmioty zewnętrzne np. pozarządowe OPP związane z ochroną praw zwierząt.

Domagamy się transparentności polityki zarządzania schroniskiem! Takiej, która będzie podlegać ocenie społecznej w rozumieniu corocznie składanych sprawozdań z działalności finansowej i merytorycznej za dany rok rozliczeniowy.

Finalnie żądamy rozliczenia i wyciągnięcia konsekwencji wobec wszystkich pracowników schroniska i ZUK, zarówno byłych jak i obecnych, odpowiedzialnych za ten stan rzeczy w miejsce karuzeli kadrowej i roszad „stołków”, które odbywają się w ostatnich 2 tygodniach na oczach całego miasta.

My, mieszkańcy, nie godzimy się, żeby patogenna sytuacja związana z funkcjonowaniem schroniska była częścią naszej miejskiej rzeczywistości. To wstyd dla miasta i jego mieszkańców.

Ten sprzeciw, to nasz moralny obowiązek, który wykonujemy w imieniu i na rzecz wszystkich zwierząt byłych i obecnych pod „opieką” schroniska, do którego nie poczuwają się Pana pracownicy. To również spontaniczny odruch serca i wyraz determinacji w walce o godne życie zwierząt.

Panie Prezydencie i Miasto Szczecin obudźcie się!

Apelujemy o natychmiastowe wykonanie naszych postulatów! Wierzymy, że Prezydent jest dla nas, Mieszkańców, z uwagą wysłucha naszego głosu, zajmie właściwe stanowisko nie pozostawiając żadnych wątpliwości w tej sprawie i co najważniejsze, podejmie natychmiastowe i skuteczne działania prowadzące do rozwiązania tak niebagatelnego i nieetycznego problemu.

Z wyrazami szacunku
Mieszkańcy Miasta Szczecin

Sygnatariusze Petycji – Organizatorzy Protestu

Petycję można podpisać do 26 czerwca na stronie http://www.petycjeonline.com/schronisko_szczecin

Więcej informacji na Facebooku: https://www.facebook.com/events/495455840604624/ 

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Dodaj komentarz