Szczeciński Budżet Obywatelski 2016 – co, gdzie i kiedy?

Jasne Błonia

Znany jest już harmonogram Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na przyszły rok. Zasady SBO 2016 będą nieznacznie różnić się od ubiegłorocznych.

Swoje projekty, szczecinianie będą mogli zgłaszać przez półtora miesiąca – od 1 czerwca do 15 lipca 2015 roku. Pod uwagę będą brane wyłącznie projekty inwestycyjne. Do 17 sierpnia zostanie przygotowana wstępna lista projektów, następnie od 18 sierpnia do 11 września odbywać się będą spotkania z autorami, mające na celu doprecyzowanie projektów. Po 14 września będzie gotowa ostateczna lista projektów. Kolejność na liście – podobnie jak w roku ubiegłym – będzie ustalona losowo.

Głosowanie mieszkańców odbędzie się w dniach 1 – 21 października 2015 roku. Każdy będzie dysponował trzema dowolnymi głosami, a głosowanie nie będzie ograniczone tylko do swojej dzielnicy.

W odróżnieniu od ubiegłorocznej edycji, nie będziemy wybierać projektu ogólnomiejskiego, tylko dzielnicowe – według podziału na cztery dzielnice Szczecina: Śródmieście, Północ, Zachód i Prawobrzeże. Między innymi dzięki temu wzrośnie maksymalna wartość projektu – z miliona złotych do miliona trzystu pięćdziesięciu tysięcy.

Prawo udziału w głosowaniu na SBO 2016 mają mieszkańcy zameldowani w Szczecinie (na podstawie ewidencji ludności), którzy ukończyli 16 rok życia, a także studenci nieposiadający zameldowania, zamieszkali i studiujący na terenie Szczecina, na podstawie legitymacji studenckiej wyłącznie w głosowaniu papierowym oraz uczniowie, którzy ukończyli 16 rok życia nieposiadający zameldowania, zamieszkali i uczęszczający do szkół na terenie Szczecina, na podstawie legitymacji uczniowskiej wyłącznie w głosowaniu papierowym.

Zmieniają się również zasady weryfikacji głosów. Głosowanie elektroniczne zostanie zabezpieczone SMSem zwrotnym, natomiast głosowanie papierowe będzie weryfikowane przez osobę upoważnioną w punkcie do głosowania, przy oddawaniu głosu papierowego. Nie będzie możliwości poprawienia oddanych już głosów. 

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Dodaj komentarz