Zajezdnia Pogodno – remont już wkrótce

W siedzibie spółki Tramwaje Szczecińskie otwarte zostały oferty w przetargu na przebudowę zajezdni tramwajowej w al. Wojska Polskiego. Jedyną ofertę w przetargu złożyła firma ZUE S.A. z Krakowa.

Firma chce zrealizować zadanie za kwotę 135 300 000 złotych. W tej chwili rozpoczęła się procedura oceny złożonej oferty. Modernizacja będzie odbywać się w formule zaprojektuj i wybuduj, czyli wykonawca prac najpierw zrobi projekt przebudowy a następnie po uzyskaniu pozwoleń na realizację zadania wykona kompleksową modernizację.

W ramach inwestycji zajezdnia zostanie gruntownie przebudowana i dostosowana do obsługi pojazdów niskopodłogowych. Układ torowy zostanie przebudowany i rozbudowany w taki sposób, aby umożliwić wyjazd zarówno w kierunku Głębokiego jak i centrum miasta. Dobudowany zostanie nowy dwudziesty pierwszy tor, który będzie pełnił funkcję toru objazdowego.  Wszystkie tory na terenie zajezdni zostaną zmodernizowane – cześć z nich będzie spełniała nowe funkcje np. przeznaczone będą do mycia wózków tramwajowych, demontażu pantografów za pomocą specjalnego żurawia czy obsługi wyłącznie pojazdów niskopodłogowych. Jeden z torów będzie przeznaczony do obsługi taboru za pomocą tokarki podtorowej.  Wykonawca poza wykonaniem prac budowlanych będzie musiał także wyposażyć obiekty zajezdni w specjalistyczny sprzęt do obsługi pojazdów (m.in. zakupione będą tokarka podtorowa, żuraw, suwnice, podnośniki taboru, urządzenia do napełniania piasku, urządzenia do mycia tramwajów, system identyfikacji taboru).

Zakres przebudowy obejmuje także prace rekonstrukcyjne wraz z przebudową i rozbudową istniejących budynków będących w większości pod opieką konserwatorską. Nowością będzie wybudowanie wiaty odstawczej o wymiarach ok. 62 x 96 m. Prace remontowe będą odbywać się pod ruchem, czyli przy normalnym funkcjonowaniu zajezdni.

Modernizacja zajezdni zostanie wykonana w ramach projektu „Budowa i przebudowa torowisk w Szczecinie” i zostanie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. W ramach tego zadania wykonane zostaną jeszcze modernizacja torowisk w al. Piastów, ul. Wawrzyniaka, ul. Energetyków i ul. Gdańskiej wraz z pętlą Basen Górniczy oraz rozjazdy na skrzyżowaniu al. Bohaterów Warszawy i Jagiellońskiej. W ubiegłym roku wykonane zostało pierwsze zadanie w ramach tego projektu – przebudowano układ torowy przy Bramie Portowej

Zajezdnia Tramwajowa „Pogodno” została wybudowana w 1934 roku. W latach 1973 – 80 dokonano częściowej przebudowy starych hal, wybudowano nową halę obsługowo-naprawczą oraz wybudowano tory objazdowe. 

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Dodaj komentarz