Stary cmentarz na Stołczynie

Odwiedzających po raz pierwszy niewielki park przy ul. Nehringa na Stołczynie może zaskoczyć fakt, że wśród drzew znajdują się stare nagrobki, które są dowodem na to, że w tym miejscu przed latami znajdował się cmentarz.

Cmentarz komunalny przy ul. Nehringa został założony w drugiej połowie XIX wieku. Jest to – obok Cmentarza Centralnego – jedna z nielicznych szczecińskich nekropolii, gdzie do chwili obecnej zachowało się wiele zabytkowych obiektów świadczących o przeszłości tego miejsca.

Po II wojnie światowej nie dokonywano już tam pochówków, a w związku z dość marginalnym i odległym od centrum miasta położeniem, przez wiele lat dawny stołczyński cmentarz pozostawał niezagospodarowany i ulegał stopniowej dewastacji. Dopiero pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX wieku powstał projekt zagospodarowania dla tego terenu, zakładający utworzenie w tym miejscu parku publicznego z jednoczesnym uszanowaniem jego pierwotnej funkcji. Zachowany został układ kompozycyjny o główną aleję lipową i czytelny układ kwater. Podczas prac ziemnych wydobyto kilkadziesiąt elementów zabytkowych nagrobków, które po oczyszczeniu zostały rozmieszczone na terenie parku, stanowiąc pamiątkę po przeszłości tego miejsca.

Poza pozostałościami po dawnej nekropolii na uwagę zasługują również walory krajobrazowe tego miejsca. Ze wschodniego krańca parku znajdującego się na wzniesieniu możemy podziwiać piękny widok na rozlewiska Odry i jezioro Dąbie.

 
[Głosów:0    Średnia:0/5]

Dodaj komentarz