Inwestujmy w komunikację miejską, jeśli nie uda się z Szybkim Tramwajem

Stowarzyszenie Estetycznego i Nowoczesnego Szczecina SENS wspólnie ze Szczecińskim Towarzystwem Miłośników Komunikacji Miejskiej wystosowały do prezydenta Szczecina, Piotra Krzystka pismo, w którym przedstawiły swoje stanowisko w sprawie przesunięć środków finansowych w sytuacji, gdyby budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju nie doszła do skutku.

SENS oraz STMKM nie zgadzają się na ewentualne przesunięcie niewykorzystanych funduszy przeznaczonych na SST na inwestycje drogowe i domagają się, aby środki, które pierwotnie były przeznaczone na inwestycję związaną z komunikacją miejską, w razie niepowodzeń związanych z willą Grueneberga i utratą dofinansowania unijnego, zostały przesunięte na inne inwestycje związane z transportem publicznym i komunikacją miejską w komunikację miejską, m.in. budowę planowanych od wielu lat linii tramwajowych na ul. 26 Kwietnia i Mieszka I, czy skomunikowanie powstającej Hali Widowiskowo-Sportowej z istniejącą infrastrukturą tramwajową.

 

 Szczecin, 6 grudnia 2011 r.

Pan Piotr Krzystek
Prezydent Miasta Szczecin

Wniosek o przesunięcie niewykorzystanych na budowę Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju funduszy na inwestycje w komunikację miejską

Szanowny Panie Prezydencie,

Stowarzyszenia SENS oraz STMKM z niepokojem przyjęły oświadczenie Wiceprezydenta Szczecina Bogdana Jaroszewicza, z którego wynika, że budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju jest poważnie zagrożona. Z jeszcze większym niepokojem przyjęliśmy informację (nazwaną “planem awaryjnym”), iż niewykorzystane środki przyznane Szczecinowi na ten cel mogłyby zostać przesunięte na inwestycje o innym przeznaczeniu, niż transport zbiorowy.

Pieniądze unijne przeznaczone na Szczeciński Szybki Tramwaj miały być inwestycją w transport publiczny. Według zapewnień Wiceprezydenta, niewykorzystane środki będą jednak przeniesione na inwestycję drogową, konkurującą z potrzebą rozwoju transportu publicznego w naszym mieście. Powstaje tutaj poważne niebezpieczeństwo cofnięcia z tego powodu funduszy unijnych i przekazania zagwarantowanych nam wcześniej 106 mln zł na inwestycje rezerwowe w całym kraju, gdzie jest wielu chętnych oczekujących na „potknięcie się” Szczecina.

Kierując się dobrem naszego miasta przygotowaliśmy wspólnie plan ratunkowy, nazwany roboczo „Mapą drogową dla Komunikacji Miejskiej”. Umożliwi on wykorzystanie dofinansowania unijnego zgodne z zamierzonym celem i uratowanie tak dużej sumy pieniędzy przyznanej Szczecinowi. Chodzi o inwestycje w komunikację miejską, a dokładniej o odkładaną od lat budowę torowisk tramwajowych w ciągu ulic Mieszka I, 26 Kwietnia oraz niezwykle potrzebnego połączenia Hali Widowiskowo-Sportowej z istniejącym układem torowym.

Zgodnie z uchwaloną i obowiązującą Polityką Transportową Miasta Szczecin, tramwaj jest u nas podstawowym środkiem komunikacji  miejskiej. Wymienione inwestycje są miastu niezwykle potrzebne, teren pod budowę większości z nich jest już zarezerwowany i przygotowany. Sprawy własnościowe są w większości uporządkowane, wybudowane już są wiadukty kolejowe przecinające ul. 26 Kwietnia oraz Mieszka I. Kroki, które w naszej opinii należy niezwłocznie podjąć, aby zmieścić się w bardzo krótkim czasie jaki Szczecinowi pozostał, są następujące:

  • rzeczowa dyskusja na temat przesunięcia środków, poparta lobbingiem parlamentarzystów,
  • natychmiastowe rozpisanie przetargów z uwzględnieniem formuły Zaprojektuj i Zbuduj,
  • zintensyfikowanie prac nad studium wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej oraz jak najszybsze rozpoczęcie rozmów z partnerami, celem uwzględnienia potrzeb skomunikowania Prawobrzeża, jak i docelowo całego obszaru metropolitalnego.

Z poważaniem

Damian Lachowski
Prezes Stowarzyszenia SENS

Robert Łubiński
Wiceprezes Stowarzyszenia STMKM

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Dodaj komentarz