SENS walczy o kolej metropolitalną dla Szczecina

Stowarzyszenie Estetycznego i Nowoczesnego Szczecina SENS przekazało na ręce prezydenta Szczecina wniosek o sporządzenie studium wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej.

Ponadto SENS wnioskował o rozpoczęcie prac nad porozumieniem z pozostałymi jednostkami samorządowymi Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, mającym na celu wprowadzenie zintegrowanego transportu publicznego na terenie aglomeracji – chodzi m.in. o to, żeby można było poruszać się środkami komunikacji miejskiej i podmiejskiej na podstawie jednego wspólnego dla całej aglomeracji biletu.

Poniżej treść pisma, które stowarzyszenie wystosowało do prezydenta Krzystka:

 

Szczecin, 21 listopada 2011 r.

Pan Piotr Krzystek
Prezydent Miasta Szczecin

Wniosek o sporządzenie studium wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej

Szanowny Panie Prezydencie,

Stowarzyszenie Estetycznego i Nowoczesnego Szczecina wnioskuje o zlecenie przygotowania studium wykonalności Szczecińskiej Kolei Metropolitarnej oraz rozpoczęcie prac nad porozumieniem z pozostałymi jednostkami samorządowymi Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego nad wprowadzeniem zintegrowanego transportu publicznego na terenie Aglomeracji (wspólnego biletu).

Projekt SKM został zaprezentowany 7 listopada 2011r. na posiedzeniu Komisji ds. Rozwoju, Promocji i Gospodarki Morskiej Rady Miasta oraz 18 listopada na V Konferencji naukowo-technicznej pt.“Problemy komunikacyjne miasta Szczecina”. Bardzo rzetelnie przygotowana analiza pozwala przypuszczać, że uruchomienie komunikacji kolejowej na terenie Szczecina w powiązaniu z innymi miastami Aglomeracji Szczecińskiej a także z Portem Lotniczym Szczecin-Goleniów przyczyni się do zdecydowanego zwiększenia atrakcyjności komunikacji miejskiej na terenie Aglomeracji, oraz pozwoli objąć znacznie większy obszar miasta bardziej niezawodną komunikacją szynową. Będzie to skutkowało wzrostem liczby pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej (co jest celem zapisanym w Polityce Transportowej Miasta Szczecin), a co za tym idzie zmniejszeniem liczby samochodów poruszających się po centrum Szczecina.

Kolejnym niezaprzeczalnym atutem kolejowego połączenia Prawobrzeża z Lewobrzeżem Szczecina jest fakt, że powstałaby wydajna, alternatywna do ul. Gdańskiej (obsługującej ruch samochodowy, autobusowy i tramwajowy) trasa komunikacji miejskiej. Wielokrotnie na przestrzeni ostatnich lat zdarzało się, że jedno zdarzenie losowe na ul. Gdańskiej zatrzymywało praktycznie cały ruch na kierunku Prawobrzeże-Lewobrzeże, co nie powinno mieć miejsca w centrum półmilionowej aglomeracji miejskiej.

Kolej daje także możliwość uruchomienia szybkiego i sprawnego połączenia komunikacyjnego nowopowstających parków przemysłowych w Trzebuszu i Dunikowie oraz planowanej inwestycji firmy Teleskop w Skolwinie i tym samym wzrost atrakcyjności tych terenów dla potencjalnych inwestorów.

Więcej informacji na temat SKM można znaleźć na stronach http://skm.szczecin.pl oraz na Facebooku: http://www.facebook.com/szczecin.skm 

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Dodaj komentarz