Morska Kronika Szczecina odzyska dawny blask

Równocześnie z remontem Bulwaru Piastowskiego, dawny blask odzyska przylegający do niego na odcinku od Mostu Długiego do Trasy Zamkowej, ozdobiony płaskorzeźbami mur z piaskowca, zwany Morską Kroniką Szczecina.

Morska Kronika Szczecina została odsłonięta 22 czerwca 1968 r. podczas obchodów Dni Morza. Została ona zaprojektowana i wykonana przez Sławomira Lewińskiego na zlecenie Miejskiej Rady Narodowej w Szczecinie. Jej celem było upamiętnienie rezultatów pracy stoczniowców, marynarzy, portowców i rybaków z naszego miasta. Na murze znajdują się 42 płaskorzeźby upamiętniające m.in. takie wydarzenia jak uruchomienie w 1961 r. linii afrykańskiej, której kontynuatorem jest firma “Euroafrica”, czy rejs dookoła świata w latach 1966-1967.

Elewacja zostanie oczyszczona i naprawiona, ubytki i spoinowanie zostaną uzupełnione, wszystkie płaskorzeźby i tablice zostaną zdemontowane, oczyszczone, naprawione i ponownie zamontowane. Prace renowacyjne maja zostać wykonane pod nadzorem syna twórcy Morskiej Kroniki Szczecina – Jakuba Lewińskiego.  

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Dodaj komentarz